Thông báo

Thông báo về việc chuyển hướng tên miền

Xin chào khách truy cập, do tên miền vinaxuki.vn có ý tưởng đến website trong lĩnh vực tin tức đầu tư của chúng tôi. Nên chúng tôi đã mua lại tên miền vinaxuki.vn.

 

Nay chúng tôi ra thông báo này đến khách truy cập, tên miền vinaxuki.vn sẽ không còn liên quan đến các nội dung trước đây của những đơn vị trước.

 

Thông báo này sẽ có hiệu lực từ ngày 01.03.2020 – 17.03.2020.

Quá thời gian thông báo trên, các tranh chấp về sau chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như từ chối trách nhiệm pháp lý có liên quan.

 

Thông báo này thay thế cho các văn bản có liên quan.

Phát đi thông báo từ ngày: 01/03/2020 11:30:00 +7

BQL vinaxuki.vn